POLITYKA PRYWATNOCIŚCI

Pracujemy z danymi i szanujemy je - zwłaszcza twoje.

POLITYKA PRYWATNOCIŚCI

§ 1 Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
Theftex GmbH wita Państwa na tej stronie. W trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej mogą być zbierane różne dane, o których chcielibyśmy Państwa poinformować w następujący sposób.Wszystkie dane osobowe zbierane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2 Odpowiedzialne biuro
Theftex Ltd
Telefon: +49-4743-3228944
Debstedter Straße 9a
27607 Geestland
E-mail: info@theftex.com

Reprezentowany przez dyrektora zarządzającego: Andreas Gießler
Telefon: +49-4743-3228944
E-mail: info@theftex.com

Przetwarzanie Państwa danych osobowych

§ 3 Gromadzenie i przetwarzanie danych przy wejściu na stronę internetową
Zasadniczo, mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych o sobie. Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, następujące dane (dane dostępowe) są zapisywane anonimowo i tymczasowo oraz zapisywane w pliku logu na serwerze naszego operatora, aż do momentu ich automatycznego usunięcia:

Adres IP wnioskującego komputera,
Data i godzina dostępu,
Nazwa i adres URL pobranych danych,
Strona internetowa, z której uzyskano dostęp,
Nazwa dostawcy usług internetowych,
przenoszone ilości danych,
Wiadomość,czy wyszukiwanie zakończyło się sukcesem,
Dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Dane te są przechowywane w taki sposób, że nie ma bezpośredniego odniesienia osobistego. Dane te są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu połączenia. Dane te są zbierane wyłącznie z powodów technicznych i nie mają żadnych osobistych referencji. Jest on wykorzystywany wyłącznie w celach statystycznych i do ulepszania naszej oferty bez osobistego odniesienia. Podstawą prawną dla czasowego przechowywania danych jest uzasadniony interes Art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, aby móc zaoferować naszą stronę internetową w ogóle pod względem technicznym.

§ 4 Obowiązek zapewnienia
Zasadniczo mają Państwo swobodę w udostępnianiu nam danych osobowych na tej stronie i nie są Państwo do tego zobowiązani ani prawnie, ani umownie. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach są Państwo do tego zobowiązani umownie lub prawnie, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w celu przetworzenia danych.
W zasadzie nie ma dla Państwa żadnych wad, jeśli nie udostępnią nam Państwo danych osobowych. Odnosi się to również do odmowy gromadzenia danych przy użyciu plików cookie. Możliwe jest jednak, że nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wtedy wykorzystane w pełnym zakresie. W ramach wysyłania newslettera, formularza kontaktowego i zamawiania produktu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, Państwa dane są przynajmniej wymagane, jeśli chcą Państwo korzystać z tych funkcji (szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich podpunktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych).

§ 5 Skontaktuj się z nami
Jeżeli wysyłają Państwo do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego na https://www.theftex.com/kontakt/, muszą Państwo podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail wraz z wiadomością. Te obowiązkowe pola są oznaczone symbolem “*”. Ponadto należy wypełnić captcha i zaznaczyć politykę prywatności jako przeczytaną i zaakceptowaną. Opcjonalnie można również podać nazwę swojej firmy i przekazać nam swoje życzenie (osobiste wprowadzenie, ofertę lub informacje pocztą elektroniczną). Ponadto, data i godzina Państwa zgłoszenia kontaktowego zostanie zapisana.Alternatywnie, można również wysłać do nas e-mail na adres info@theftex.com. W tym przypadku zostaną zapisane dane przesłane nam przez e-mail.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane, które nam Państwo podają, są wykorzystywane do przetworzenia Państwa zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających.

BAZA PRAWNA:
Przy korzystaniu z formularza kontaktowego, jak również przy kontaktowaniu się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, a mianowicie w celu umożliwienia odpowiedzi na e-mail w naszym uzasadnionym interesie i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Jeśli Państwa zapytanie ma na celu zawarcie umowy, jako dalszą podstawę prawną przetwarzania danych stosuje się art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

CZAS TRWANIA PAMIĘCI:
Przesyłane do nas dane będą przechowywane przez nas przez czas trwania komunikacji z Państwem. Po ostatecznym zakończeniu komunikacji dane zostaną usunięte, o ile nie istnieją legalne okresy przechowywania.

BAZA PRAWNA:
Dane te są wykorzystywane w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1lit. b DSGVO.

ODBIORCÓW LUB KATEGORII ODBIORCÓW:
Państwa dane będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji transakcji płatniczej lub wysyłki. Zależy to jednak w dużej mierze od wybranej przez Ciebie metody płatności. Aby uzyskać więcej informacji, należy uważnie przeczytać § 9 Procedura płatności niniejszej polityki prywatności.

Po wysłaniu towarów, Twój adres i nazwa zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy usług wysyłkowych, aby można było wysłać towar do Ciebie. Transmisja ta odbywa się w celu realizacji umowy.

ZAMIAR PRZEKAZANIA DO PAŃSTWA TRZECIEGO/DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:
Państwa dane w ramach procesu składania zamówienia mogą być przekazywane do kraju trzeciego wyłącznie w ramach procesu płatności. Więcej szczegółów można znaleźć w § 9 Proces płatności niniejszej polityki prywatnośco.

OBOWIĄZEK LUB KONIECZNOŚĆ:
Dostarczenie tych danych jest niezbędne do zawarcia i przetwarzania umowy. Jeżeli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę, podanie danych jest obowiązkowe; bez podania danych nie mogą Państwo zawrzeć z nami umowy.

a) jako zarejestrowany klient
Jeśli chcesz kupować towary za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.theftex.shop, masz również możliwość zrobić to jako zarejestrowany klient i założyć konto klienta. W tym celu proszę wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także adres dostawy i ewentualnie inny adres rozliczeniowy (ulica, kod pocztowy; miasto, kraj). Dodatkowo, wprowadzasz również hasło do swojego konta klienta. Ponieważ nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do klientów biznesowych, potrzebujemy również nazwy Państwa firmy i odpowiedniego numeru NIP. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi handlowcami, dane te mogą być również danymi osobowymi. Ponadto zapisywana jest data i godzina rejestracji oraz adres IP urządzenia końcowego. Co więcej, prowadzony jest przegląd ilości złożonych zamówień. Z osobistym kontem klienta masz następujące zalety:

Szybkie zakupy
Przechowywanie danych i ustawień użytkownikaWgląd w zamówienia wraz z informacjami o wysyłce

Dane te będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa oferty zakupu, jak również w celu realizacji umowy zakupu. Ponadto przechowujemy te dane, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać do późniejszych zakupów za pośrednictwem konta klienta.

OSZCZĘDZAJ CZAS:
Dane te są przechowywane przez nas do momentu usunięcia konta klienta. W przypadku istniejących prawnych okresów przechowywania danych, przechowujemy również odpowiednie dane do końca okresu przechowywania.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane w trakcie tworzenia konta klienta wyłącznie w celu realizacji zawartych z Państwem umów kupna i przechowujemy je do Państwa dyspozycji, aby móc je odzyskać do następnego zakupu. Ma to na celu umożliwienie korzystania z naszego sklepu internetowego w sposób przyjazny i łatwy dla klienta. W przypadku zamiaru przetwarzania danych w innych celach, będziemy o tym wyraźnie informować i w razie potrzeby poprosimy o wcześniejszą zgodę.

BAZA PRAWNA:
Wykorzystanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Poprzez potwierdzenie przycisku “Zarejestruj się” wyrażają Państwo zgodę na zapisanie przez Alarmplane.de GmbH Państwa danychw kontekście zdjęcia klienta, aby nie musieli Państwo ponownie podawać tych danych przy kolejnych zamówieniach. Masz prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W każdej chwili mogą Państwo złożyć w Theftex GmbH oświadczenie o odwołaniu lub po prostu usunąć swoje zdjęcie klienta.

KATEGORIA ODBIORCY DANYCH:
Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji płatności lub wysyłki.

§ 7 Procedura płatności
W celu zawarcia umowy w ramach zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, informacja o sposobie płatności jest zbierana na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie płatności odbywa się wyłącznie poprzez wpłatę zaliczki przelewem bankowym.

Przedpłata:
W przypadku płatności z góry w celach rezerwacyjnych przetwarzamy jedynie dane bankowe, które są nam przekazywane w ramach przelewu, jak również indywidualny cel wykorzystania, aby móc przypisać płatność do zamówienia.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane, które podają Państwo w ramach procesu płatności, służą do realizacji umowy w związku z przetwarzaniem płatności.

BAZA PRAWNA:
Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) WDO, realizacja umowy, stanowi podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach transakcji płatniczej.

OSZCZĘDZAJ CZAS:
Dane, które podają Państwo w ramach transakcji płatniczej, będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do czego jesteśmy zobowiązani z powodu ustawowych obowiązków przechowywania. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania Państwa danych po wypełnieniu zawartej z Państwem umowy, zachowamy je tylko tak długo, jak jest to konieczne i/lub wymagane przez prawo dla danego celu.

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH:
Wskazanie odpowiednich danych, które są wymagane dla wybranego przez Państwa sposobu płatności, jest niezbędne do wykonania umowy. Jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę sprzedaży, podanie tych danych jest obowiązkowe. Bez wskazania informacji o płatności nie można zawrzećżadnej umowy.

§ 8 Cookie
Używamy tzw. “cookies” do ulepszania naszej strony internetowej. Cookies to tekstowe pliki informacyjne, które są zapisywane lokalnie na Państwa komputerze przez Państwa przeglądarkę internetową podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Wiele plików cookie zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego możemy przypisać go do konkretnej przeglądarki internetowej. To pozwala nam odróżnić Ciebie i Twoją przeglądarkę od innych.

W przypadku plików cookie rozróżniamy pomiędzy tymczasowymi tzw. przejściowymi i trwałymi plikami cookie:
-Tymczasowe / przejściowe pliki cookie, które obejmują w szczególności pliki cookie sesji, są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie sesji przechowują tzw. identyfikator sesji podczas ich trwania. Dzięki temu do sesji można przypisać różne żądania z przeglądarki, a komputer można rozpoznać po powrocie na stronę.
-Natomiast trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Czas trwania przechowywania zależy od samego pliku cookie. Usunięcie tych trwałych plików cookie jest również możliwe w każdej chwili, nawet przez samego użytkownika za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Na naszej stronie internetowej używane są następujące pliki cookie:

Technicznie niezbędne ciasteczka
Informacje o logowaniu
Pliki cookie do wyświetlania właściwej strony.
Pliki cookie, które wskazują, czy zezwolić na inne pliki cookie

Technicznie nie są one konieczne:
Google Analytics (więcej informacji w podrozdziale § 10 Google Analytics niniejszej polityki prywatności)

Wykorzystanie danych uzyskanych za pośrednictwem plików cookie ma na celu wyłącznie zapewnienie funkcjonalności i łatwości użytkowania naszej strony.

BAZA PRAWNA:
Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez cookies jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest przyjazny dla użytkownika i atrakcyjny wygląd naszej strony internetowej.

CZAS TRWANIA PRZECHOWYWANIA:
Używane przez nas sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony.
Trwałe pliki cookie używane przez nas są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.

PRAWO DO SPRZECIWU:
Mają Państwo możliwość w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu danych za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej. W tym celu można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby użytkownik był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował, czy chce je zaakceptować, czy też wyłączyć akceptację plików cookie w ogóle lub w niektórych przypadkach. W każdej chwili można również usunąć zapisane pliki cookie.Instrukcja obsługi danej przeglądarki znajduje się pod nią:

Dla Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
Dla Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren
Dla MicrosoftInternet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Dla Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Dla Opery: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/deleteprivate.html

lub pod odpowiednią stroną pomocy technicznej przeglądarki internetowej.Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że jeśli pliki cookie nie są dozwolone, funkcjonalność strony może być ograniczona.

§ 9 Social-Media Button
Na naszej stronie internetowej przyciski social media są używane przez portale społecznościowe. Żadne dane nie są jednak przekazywane odpowiednim operatorom stron ani też dane osobowe nie są przetwarzane w żaden inny sposób.W celu zwiększenia ochrony Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski nie są w pełni zintegrowane ze stroną, a jedynie za pomocą linku HTML. Integracja ta gwarantuje, że przy wywołaniu strony naszej strony internetowej zawierającej takie wtyczki, nie zostanie nawiązane jeszcze połączenie z serwerami dostawcy danego portalu społecznościowego. Jeśli klikniesz na jeden z przycisków, otworzy się nowe okno przeglądarki i wyświetli się strona danego dostawcy usług, na której możesz (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych do logowania) np. nacisnąć przycisk “Lubię to” lub “Udostępnij” lub skorzystać z innych funkcji dostawcy usług. W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców usług na ich stronach internetowych, jak również Państwa praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych dostawców usług.

http://www.facebook.com/policy.php
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://twitter.com/de/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de

§ 10 Google Analytics
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc, Menlo Park, California, USA (zwanej dalej “Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika (patrz § 8 Cookies), aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Są to sesyjne pliki cookie, które są zapisywane tylko tymczasowo na potrzeby wizyty na naszej stronie internetowej i gromadzą dane tylko wtedy, gdy użytkownik odwiedza stronę.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia adresów IP i zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że na naszej stronie internetowej Google Analytics przekazuje i przechowuje Państwa dane użytkowe do Google tylko w formie anonimowej. Google Analytics został rozszerzony o kod “get._anonymizeIp()” w celu uzyskania anonimowego zbioru adresów IP (tzw. IP-Masking). Oznacza to, że nie można już wyciągać żadnych wniosków na temat twojej osoby. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych samego Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Na podstawie przesłanych danych można tworzyć anonimowe profile użytkowników odwiedzającychnaszą stronę internetową. Pomaga nam to zoptymalizować naszą stronę internetową i dostosować ją do potrzeb odwiedzających. Pozwala nam to na przyciągnięcie większej liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową i zwiększenie naszej świadomości.

BAZA PRAWNA:
Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą pliku cookie Google Analytics opiera się na naszymuzasadnionym interesie w zakresie optymalizacji naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

ODBIORCÓW LUB KATEGORII ODBIORCÓW:
W celu przetwarzania w imieniu Google danych o użytkowaniu przez użytkownika, informacje zebrane za pomocą cookie są przekazywane do Google w formie anonimowej.

ZAMIAR PRZENIESIENIA DO KRAJU TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane na serwer Google w USA itam przechowywane. Na naszej stronie internetowej stosujemy anonimizację adresów IP, co oznacza, że Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany.

Google przetwarza dane w USA i zobowiązał się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności między UE a USA. Stany Zjednoczone są państwem spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEG), tak zwanym krajem trzecim. Komisja UE nie wydała ustalenia dotyczącego adekwatności w odniesieniu do USA jako kraju jako całości. Google zobowiązał się jednak do przestrzegania unijnej tarczy prywatności. Tarcza prywatności UE to umowa między UE a USA. Komisja UE wydała orzeczenie o adekwatności ochrony na mocy art. 45 ust. 1 DSGVO, w którym poświadcza, że odbiorcy w USA mają odpowiedni poziom ochrony, jeżeli poddali się unijnej tarczyprywatności.

CZAS TRWANIA PAMIĘCI:
Pliki cookie przekazują nam dane, o ile nie zostaną one usunięte. Po usunięciu pliku cookie, dane nie są już przesyłane.

PRAWO DO ODWOŁANIA:
Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę i tym samym sprzeciwić się zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google Analytics. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie, a tym samym zapisywanie Państwa adresu IP i zachowania użytkownika poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki.
Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej do Google oraz przetwarzanie danych przez Google, pobierając i instalując następującą wtyczkę do przeglądarki:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Plik cookie z opcją “opt-out” zapobiega gromadzeniu informacji o użytkownikach w przyszłości, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową.

Możesz również zapobiec jego wykorzystaniu i przetwarzaniu, klikając na następujący link W ten sposób zostanie ustawiona opcja opt-out cookie, która uniemożliwi w przyszłości zbieranie informacji o użytkowniku podczas odwiedzania tej strony:
[<a href=”javascript:gaOptout()”>Dezaktywuj Google Analytics dla tej strony</a >].

Prawa osób, których dane dotyczą
W celu dochodzenia swoich praw wobec nas, prosimy o kontakt z nami pod adresem

Theftex GmbH
Telefon: +49-4743-3228944
Debstedter Straße 9a
27607 Geestland
E-mail: info@theftex.com

Reprezentowany przez dyrektorazarządzającego: Andreas Gießler
Telefon: +49-4743-3228944
E-mail: info@theftex.com

§ 11 Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych, mogą Państwo korzystać z następujących praw wobec nas:
prawo dostępu zgodnie z art. 15 DSGVO
prawo do poprawiania i/lub uzupełniania danych zgodnie z art. 16 DSGVO
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 DSGVO
prawo do ograniczenia przetwarzania na mocy art. 18 DSGVO
prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 DSGVO

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych u nas i przez nas.

§ 12 Prawo do odwołania za uprzednio wyrażoną zgodą
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili, bez wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie tej zgody aż do odwołania.

§13 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionych interesach
Masz również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi bezpośredniej poczty, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

Artykuł 14 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

§ 15 Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą i zmianą przez osoby trzecie.

Sekcja 16 Zastrzega się możliwość zmian
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Odbywa się to poprzez dalszy rozwój naszej strony internetowej lub w celu zachowania zgodności z przepisami prawa może być konieczna zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych.Dlatego zalecamy regularne czytanie tej deklaracji o ochronie danych.Według stanu na 27 sierpnia 2019 r