PRIVACY-BELEID

We werken met gegevens en we respecteren ze - vooral die van u.

PRIVACY-BELEID

§ 1 Bepalingen inzake gegevensbescherming

Theftex GmbH heet u welkom op deze website. In de loop van uw bezoek aan onze website kunnen verschillende gegevens worden verzameld waarover wij u hieronder willen informeren.Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming.

§ 2 Verantwoordelijk bureau
Theftex Ltd
Telefoon: +49-4743-3228944
Debstedter Straße 9a
27607 Geestland
e-mail: info@theftex.com

Vertegenwoordigd door de algemeen directeur: Andreas Gießler
Telefoon: +49-4743-3228944
e-mail: info@theftex.com

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

§ 3 Gegevensverzameling en -verwerking bij toegang tot de website
In principe kunt u onze website gebruiken zonder enige persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. Wanneer u onze website oproept, worden de volgende gegevens (toegangsgegevens) anoniem en tijdelijk opgeslagen in een logbestand op de server van onze provider, totdat ze automatisch worden gewist:

 

  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • Datum en tijd van toegang,
  • Naam en URL van de opgehaalde gegevens,
  • Website van waaruit de toegang is gemaakt,
  • Naam van de Internet Service Provider,
  • overgedragen gegevensvolumes,
  • Bericht of het ophalen succesvol was,
  • Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem.

Deze gegevens worden zo opgeslagen dat er geen directe persoonlijke referentie wordt gemaakt. Deze gegevens worden na beëindiging van de verbinding gewist of geanonimiseerd. Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen verzameld en hebben geen persoonlijke referentie. Het wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons aanbod zonder persoonlijke referentie. Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is het legitieme belang artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO om onze website überhaupt technisch aan te kunnen bieden.

§ 4 Verplichting tot het verstrekken van
Het staat u in principe vrij om ons op deze site persoonlijke gegevens te verstrekken en u bent niet verplicht om dit wettelijk of contractueel te doen. Indien u daartoe in uitzonderlijke gevallen contractueel of wettelijk verplicht bent, zullenwij u voor de betreffende gegevensverwerking apart informeren.

In principe zijn er geen nadelen voor u als u ons geen persoonlijke gegevens verstrekt. Dit geldt ook voor een weigering om gegevens te verzamelen met behulp van cookies. Het is echter mogelijk dat niet alle functies van de website dan volledig kunnen worden gebruikt. In het kader van de verzending van de nieuwsbrief, het contactformulier en de bestelling van een product via onze onlineshop zijn uw gegevens in ieder geval vereist als u deze functies wilt gebruiken (voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring).

§ 5 Contacteer ons
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier op https://www.theftex.com/kontakt/, moet u ons uw voor-en achternaam en uw e-mailadres samen met uw bericht doorgeven. Deze verplichte velden zijn gemarkeerd met een “*”. Verder dient u de captcha in te vullen en het privacybeleid te markeren als gelezen en geaccepteerd. Optioneel kunt u uw bedrijf ook een naam geven en ons uw wens kenbaar maken (persoonlijke introductie, aanbieding of informatie per e-mail). Bovendien worden de datum en het tijdstip van uw contactaanvraag opgeslagen.

U kunt ons ook een e-mail sturen via info@theftex.com.

In dit geval worden de gegevens die u ons per e-mail stuurt, opgeslagen.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING:
De gegevens die u ons verstrekt worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:
Bij het gebruik van het contactformulier, alsook bij het contacteren van ons via e-mail, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, namelijk om de e-mail te kunnen beantwoorden in ons rechtmatig belang en om uw vraag te kunnen beantwoorden.Indien uw aanvraag gericht is op het sluiten van een overeenkomst, geldt artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO als verdere wettelijke basis voor de gegevensverwerking.

GEHEUGENDUUR:
De gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden door ons opgeslagen voor de duur van de communicatie met u. Na de eindconclusie van de mededeling worden de gegevens gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:
De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

ONTVANGERS OF CATEGORIE VAN ONTVANGERS:
Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor de verwerking van de betalingstransactie of verzending. Dit is echter grotendeels afhankelijk van de betaalmethode die u hebt gekozen. Voor meer informatie kunt u § 9 Betalingsprocedure van dit privacybeleid zorgvuldig lezen. Wanneer de goederen worden verzonden, worden uw adres en naam doorgegeven aan de betreffende verzendingsdienstverlener, zodat de goederen naar u kunnen worden verzonden. Deze overdracht vindt plaats voor de uitvoering van het contract.

HET VOORNEMEN OM AAN EEN DERDE LAND/EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE DOOR TE GEVEN:
Uw gegevens in het kader van het bestelproces mogen alleen worden doorgegeven aan een derde land in het kader van het betalingsproces. Voor meer details, zie § 9 Betalingsproces van dit Privacybeleid.
VERPLICHTING OF NOODZAAK:
De verstrekking van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten en verwerken van het contract. Als u een contract met ons wilt sluiten, is het verstrekken van de gegevens verplicht; zonder het verstrekken van de gegevens kunt u geen contract met ons sluiten.

a) als geregistreerde klant Als u goederenwilt kopen via onze online shop, www.theftex.shop, heeft u ook de mogelijkheid om dit als geregistreerde klant te doen en een klantaccount aan te maken. Vul hiervoor uw voor-en achternaam, uw e-mailadres en eventueel een afwijkend factuuradres (straat, postcode; plaats, land) in. Daarnaast voert u ook een wachtwoord in voor uw klantaccount. Aangezien onze webshop alleen gericht is op zakelijke klanten, hebben wij ook uw bedrijfsnaam en het bijbehorende BTW-nummer nodig. Als u een geregistreerde handelaarbent, kunnen deze gegevens ook persoonlijke gegevens zijn. Bovendien worden de datum en het tijdstip van de registratie en het IP-adres van uw eindapparaat opgeslagen. Bovendien wordt een overzicht bijgehouden van het aantal bestellingen dat u heeft geplaatst.

Met een persoonlijk klantaccount heeft u de volgende voordelen:

Snel winkelen
Opslag van uw gebruikersgegevens en instellingen
Inzicht in uw bestellingen incl. verzendingsinformatie

De gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor de verwerking van uw aankoopofferte en voor de afhandeling van het koopcontract. Bovendien slaan we de gegevens op zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren voor latere aankopen via uw klantenaccount.

SAVE DURATION:
De gegevens worden door ons opgeslagen totdat u uw klantaccount verwijdert. In het geval van bestaande wettelijke bewaartermijnen bewaren wij ook de relevante gegevens tot het einde van de bewaartermijn.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING:
De gegevens die u bij het aanmaken van een klantaccount verstrekt, slaan wij op en gebruiken wij uitsluitend voor de uitvoering van met u gesloten koopovereenkomsten en houden de gegevens voor u beschikbaar, zodat deze voor uw volgende aankoop kunnen worden opgevraagd. Dit om u in staat te stellen onze online shop op een klantvriendelijke en eenvoudige manier te gebruiken. Indien er andere verwerkingsdoeleinden zijn, zullen wij u daar uitdrukkelijk op wijzen en u, indien nodig, vooraf om toestemming vragen.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:
Het gebruik van de gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit a DSGVO. Met de bevestiging van de knop “Registreren” gaat u ermee akkoord dat Alarmplane.de GmbH uw gegevens in het kader van een klantfoto opslaat, zodat u de gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren voor verdere bestellingen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. U kunt de herroeping te allen tijde aan Theftex GmbH kenbaar maken, of uw klantfoto eenvoudigweg verwijderen.

CATEGORIE VAN DE ONTVANGER VAN DE GEGEVENS:
Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het betalingsproces of de verzending.

§ 7 Betalingsprocedure
Voor het afsluiten van de overeenkomst in het kader van een bestelling via onze online shop wordt informatie over de betaalmethode op onze website verzameld. De verwerking van de betaling vindt uitsluitend plaats door middel van een vooruitbetaling per bankoverschrijving.
Vooruitbetaling:
Bij vooruitbetaling voor boekingsdoeleinden verwerken wij alleen uw bankgegevens, die in het kader van de overdracht aan ons worden doorgegeven, evenals het individuele gebruiksdoel, om uw betaling aan uw bestelling te kunnen toewijzen.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING:
De gegevens die u in het kader van het betalingsproces verstrekt, dienen voor de uitvoering van het contract in verband met de verwerking van de betaling.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:
Art. 6 lid 1 zin 1 letter b) DPA, de uitvoering van de overeenkomst, vormt de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens binnen de betalingstransactie.

SAVE DURATION:
De gegevens die u in het kader van de betalingstransactie verstrekt, worden opgeslagen zolang als nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of als wij verplicht zijn dit te doen op grond van wettelijke opslagverplichtingen. In het geval dat wij uw gegevens na de uitvoering van het met u gesloten contract moeten bewaren, bewaren wij uw gegevens slechts zolang als nodig en/of wettelijk vereist is voor het betreffende doel.

VERPLICHTING OM DE GEGEVENS TE VERSTREKKEN:
De vermelding van de respectievelijke gegevens, die worden gevraagd voor de door u gekozen betaalmethode, is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Indien u met ons een koopovereenkomst wilt sluiten, is het verstrekken van deze gegevens verplicht. Zonder de vermelding van de betalingsinformatie kan er geen contract worden afgesloten.

§ 8 Cookies
Wij gebruiken zogenaamde “cookies” om onze website te verbeteren. Cookies zijn tekstinformatiebestanden die door uw webbrowser lokaal op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Veel cookies bevatten een identificatienummer waarmee we de cookie aan uw specifieke internetbrowser kunnen toewijzen. Dit stelt ons in staat om u en uw browser te onderscheiden van anderen.

Bij cookies maken we onderscheid tussen tijdelijke zogenaamde transiënte cookies en persistente cookies:
-Tijdelijke / tijdelijke cookies, waaronder met name sessiecookies, worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Sessiecookies slaan een zogenaamde sessie-ID op tijdens de duur ervan. Hierdoor kunnen verschillende verzoeken van uw browser aan de sessie worden toegewezen en kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website.

-Permanente cookies daarentegen worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De duur van de opslag is afhankelijk van de cookie zelf. Het verwijderen van deze hardnekkige cookies is ook te allen tijde mogelijk, zelfs door u zelf via de beveiligingsinstelling van uw browser.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING:
De volgende cookies worden gebruikt op onze website:

Technisch noodzakelijke cookies
Aanmeldingsinformatie
Cookies om de juiste pagina weer te geven.
Cookies dieaangeven of andere cookies toegestaan zijn.

Technisch gezien zijn er geen cookies nodig:
Google Analytics (voor meer informatie zie subsectie § 10 Google Analytics van dit privacybeleid)

Het gebruik van de via de cookies verkregen gegevens is uitsluitend bedoeld voor de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze site.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:
De wettelijke basis voor de verwerking van de door de cookies verzamelde persoonsgegevens is ons legitiem belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1,onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt hier in de gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke vormgeving van onze website.

DUUR VAN DE OPSLAG:
De sessiecookies die wij gebruiken worden verwijderd zodra u onze site heeft verlaten.De door ons gebruikte permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies op elk gewenst moment in uw browserinstellingen verwijderen.

RECHT VAN BEZWAAR:
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door middel van cookies op onze website. Hiervoor kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en kunt beslissen of u de cookies in het algemeen of in bepaalde gevallen wilt accepteren of uitsluiten. U kunt de opgeslagen cookies ook te allen tijde verwijderen.

U vindt de instructies voor uw respectievelijke browser onder:

Voor Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
Voor Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren
Voor Microsoft Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Voor Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Voor de Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/deleteprivate.html

of onder de relevante ondersteuningspagina van uw internetbrowser.We willen er echter op wijzen dat als cookies niet zijn toegestaan, de functionaliteit van de website beperkt kan zijn.

§ 9 Sociale-mediaknop
Op onze website worden social media buttons gebruikt door sociale netwerken. Er worden echter geen gegevens doorgegevenaan de respectieve exploitanten van de sites of er worden op een andere manier persoonsgegevens verwerkt.Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn de knoppen niet volledig geïntegreerd in de pagina, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plug-ins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand komt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk. Als u op een van de knoppen klikt, opent een nieuw venster van uw browser en roept u de pagina van de betreffende serviceprovider op, waar u (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de Like of Share knop kunt drukken of andere functies van de serviceprovider kunt gebruiken. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://twitter.com/de/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de

§ 10 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, Menlo Park, Californië, USA (hierna “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst (zie § 8 Cookies), om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit zijn sessiecookies die slechts tijdelijk worden opgeslagen voor het bezoek aan onze website en alleen gegevens verzamelen wanneer u de site bezoekt.
Google Analytics gebruikt de cookie om uw IP-adres en uw surfgedrag op onze website te verzamelen. Wij wijzen erop dat Google Analytics op onze website uw gebruiksgegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan Google doorgeeft en opslaat. Google Analytics is uitgebreid met de code “get._anonymizeIp()” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-Masking) te bereiken. Dit betekent dat er geen conclusies meer kunnen worden getrokken over uw persoon.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics zelf vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlof op https://www.google.de/intl/de/policies/.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING:
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet. Uit de verzonden gegevens kunnen anonieme gebruikersprofielen van de bezoekers van onze website worden aangemaakt. Dit helpt ons om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de bezoekers. Dit stelt ons in staat om meer bezoekers naar onze website te trekken en onze bekendheid te vergroten.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:
Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.Het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens met behulp van het Google Analytics-cookie is gebaseerd op ons legitieme belang bij de optimalisatie van onze website in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van DSGVO.

ONTVANGERS OF CATEGORIE VAN ONTVANGERS:
Om uw gebruiksgegevens in opdracht van Google te verwerken, wordt de met behulp van het cookie verzamelde informatie in geanonimiseerde vorm aan Google doorgegeven.

VOORNEMEN TOT OVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND / INTERNATIONALE ORGANISATIE:
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op onze website gebruiken wij IP-anonimisering, wat betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Google verwerkt de gegevens in de VS en heeft zich verbonden aan de EU-VS Privacy Shield overeenkomst. De VS is een staat buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EEG), een zogenaamd derde land. De Commissie van de EU heeft geen adequaatheidsverklaring afgegeven voor de VS als geheel. Google heeft zich echter verbonden aan het EU-privacyschild. Het EU Privacy Shield is een overeenkomst tussen de EU en de VS. De Commissie van de EU heeft op grond van artikel 45, lid 1, van het DSGVO een verklaring van gepastheid afgegeven waarin zij bevestigt dat de ontvangers in de VS een passend beschermingsniveau hebben als zij zich aan het EU-privacyschild hebben onderworpen.

GEHEUGENDUUR:
De cookies geven ons gegevens door zolang ze niet worden verwijderd. Als de cookie eenmaal is verwijderd, worden de gegevens niet meer verzonden.

RECHT VAN HERROEPING:
U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken en daarmee bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google Analytics. U kunt het opslaan van cookies en daarmee de registratie van uw IP-adres en uw gebruikersgedrag voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website door Google en de verwerking van de gegevens door Google ook voorkomen door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hiermee wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt.

U kunt het gebruik en de verwerking ervan ook voorkomen door op de volgende link te klikken Hierdoor wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:
[<a href=”javascript:gaOptout()”>Deactiveer Google Analytics voor deze pagina</a >].

Rechten van de betrokkenen
Voor het doen gelden van uw bestaande rechten tegen ons, kunt u contact met ons opnemen via

Theftex GmbH
Telefoon: +49-4743-3228944
Debstedter Straße 9a
27607 Geestland
e-mail: info@theftex.com

Vertegenwoordigd door de algemeen directeur:
Andreas Gießler
Telefoon: +49-4743-3228944
e-mail: info@theftex.com

§ 11 Uw rechten als betrokkene
Met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, kunt u de volgende rechten tegen ons uitoefenen:
het recht van toegang overeenkomstig artikel 15 van de DSGVO
het recht om gegevens te corrigeren en/of aan te vullen in overeenstemming met Art.16 DSGVO
het recht om persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 DSGVO
het recht om de verwerking te beperken op grond van artikel 18 DSGVO
het recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20 DSGVO

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij en door ons.

§ 12 Recht van herroeping met eerder verleende toestemming
Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd, totdat de toestemming wordt ingetrokken.

§13 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen
U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letters e of f om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In dit geval zullen we de persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om een claim in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als we persoonlijke gegevens verwerken om direct mail te beheren, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.

Artikel 14 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

§ 15 gegevensbeveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, vernietiging, verlies en wijziging door derden.

Artikel 16 Wijzigingen voorbehouden
We behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming te allen tijde met toekomstig effect te wijzigen. Dit gebeurt door de verdere ontwikkeling van onze website of om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen.We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen.Vanaf 27 augustus 2019