Zrówno ważony rozwój

Dla nas przyszłość to nie tylko nasza sprawa.
Jest to również nasz obowiązek.

BEZ SZMINKI.

Ale prawdziwe zaangażowanie.

Nie tylko poważnie podchodzimy do kwestii zrównoważonego rozwoju, ale także aktywnie dążymy do tego, aby nasze usługi i produkty były jak najbardziej neutralne dla klimatu. Świadome podejście do środowiska naturalnego jest mocno zakorzenione w naszej firmie.

Dzięki wizytom klientów i innym podróżom samolotem, pociągiem i samochodem produkujemy około 54 ton CO2 rocznie.

Dzięki naszemu partnerstwu z Atmosfair rekompensujemy tę kwotę całkowicie, a tym samym pracujemy w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Ale dla nas to tylko pierwszy krok. Wspólnie z firmą Stat Geestland, w której mamy siedzibę, pracujemy nad konkretnymi projektami zrównoważonego rozwoju. Przy okazji, miasto Geestland otrzymało w 2018 roku Niemiecką Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju. Dalsze informacje można również uzyskać od Katji Beier -jest ona urzędnikiem ds. zrównoważonego rozwoju w mieście Geestlandi można się z nią skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (katja.beier@geestland.eu) oraz telefonu (04743-937-1570).